Hàng trăm nghìn ứng dụng không hoạt động bị Facebook cắt giảm quyền truy cập vào nền tảng API

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Hàng trăm nghìn ứng dụng không hoạt động bị Facebook cắt giảm quyền truy cập vào nền tảng API

Facebook đã xóa quyền truy cập vào nền tảng API của mình cho các ứng dụng không hoạt động và hiện đang xếp loại các ứng dụng đang hoạt động để đảm bảo tất cả trải qua quá trình đánh giá mới.

facebook-mobile-iphone-smartphone1-ss-1920-800x450

Facebook báo cáo họ đã cắt giảm quyền truy cập vào nền tảng API của mình cho hàng trăm nghìn ứng dụng không hoạt động mà không được gửi để xem xét trước hạn chót ngày 1 tháng 8.

Nhà phát triển ứng dụng đã nhận được lời nhắc hồi tháng trước rằng bất kỳ ứng dụng nào sử dụng các API sau đây đều có hạn đến ngày 1 tháng 8 để gửi lại ứng dụng của họ để được phê duyệt theo chính sách đánh giá ứng dụng mới:

Đăng nhập Facebook bên ngoài email và mặc định (bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Facebook của họ).
API trang.
API nhóm.
API sự kiện.
Messenger API.
API Instagram.
API trình quản lý doanh nghiệp.

Facebook nói rằng mọi ứng dụng hiện đang hoạt động chưa được gửi để xem xét phải được gửi ngay bây giờ và chủ động xếp loại ứng dụng để xem xét để đảm bảo tất cả trải qua quá trình xem xét ứng dụng mới.

“Chúng tôi cần thêm thông tin, các nhà phát triển sẽ có một khoảng thời gian hạn chế để trả lời. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ xóa quyền truy cập của ứng dụng vào các API yêu cầu phê duyệt “, Phó chủ tịch đối tác sản phẩm của Facebook, Ime Archibong, viết trên blog tin tức của công ty.

Bất kỳ nhà phát triển nào không phản hồi các thông tin yêu cầu trong khung thời gian do Facebook cung cấp đang có quyền truy cập vào nền tảng API sẽ bị xóa. Facebook cho biết các ứng dụng sẽ không mất quyền truy cập vào các API trong khi chúng nằm trong mục đang chờ xem xét, miễn là nhà phát triển tuân thủ các chính sách nền tảng của Facebook.

Ngoài việc xóa hệ thống ứng dụng không hoạt động, Facebook đã chính thức từ chối quyền Xuất bản cho ứng dụng – một công cụ cho phép ứng dụng xuất bản bài đăng lên Facebook với tư cách người dùng đã đăng nhập. (Một ví dụ sẽ là một trò chơi như “Candy Crush” đăng điểm số trò chơi của người dùng trên trang Facebook của người dùng.) Facebook cho biết 60.000 ứng dụng sẽ mất quyền truy cập vào tính năng Quyền xuất bản kể từ hôm nay. Nó đã tạo ngoại lệ cho một vài loại nhà phát triển, cấp phần mở rộng 6 tháng và 12 tháng để cung cấp thêm thời gian cho các bản cập nhật phần cứng cho các ứng dụng có vòng đời sản phẩm dài.

“Các nhà phát triển này sẽ được nhóm quan hệ đối tác của chúng tôi quản lý chặt chẽ và sẽ cần phải xác nhận rằng họ tuân thủ tất cả Chính sách nền tảng của chúng tôi”, trích trên blog Nhà phát triển của Facebook về các ứng dụng được cung cấp cho quyền xuất bản.

Sau khi tạm ngưng Cambridge Analytica để mua và sử dụng dữ liệu người dùng Facebook từ một nhà phát triển ứng dụng, Facebook tạm thời tạm dừng các đánh giá ứng dụng để xử lý những thông tin mà nhà phát triển có thể truy cập thông qua nền tảng API của mình. Công ty cuối cùng mở lại các đánh giá ứng dụng với các quy tắc chặt chẽ hơn xung quanh thông tin người dùng có sẵn cho các ứng dụng và tiếp tục tinh chỉnh dữ liệu mà nó chia sẻ với nhà phát triển. Vào tháng 5, Facebook đã xác nhận rằng họ đã tạm ngưng thêm 200 ứng dụng có thể đã sử dụng sai dữ liệu.

Theo Marketing Land