TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

 1. DX Business Director
 2. Trưởng phòng Kinh doanh
 3. Marketing Manager
 4. Account Digital Marketing Manager
 5. Account Digital Marketing
 6. Content Leader
 7. Content Executive
 8. Digital Marketing Excecutive
 9. Planner
 10. Chuyên viên Kinh doanh Dịch vụ Digital Marketing
 11. Chuyên viên Kinh doanh
 12. .Net Developer
 13. Tech Manager (.Net)
 14. PHP Developer
 15. Tech Manager (PHP)
 16. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
 17. Tester
 18. Designer
 19. Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng
 20. Nhân viên IT Admin
 21. IT Leader
 22. Chuyên Viên Đào Tạo
 23. Media Executive