Vietnam E-commerce Association

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Vào ngày 21/6/2012, NovaAds đã chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thương mại điện tử nước nhà.

Là công ty số 1 về SEO, SEM và là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam, trong những năm qua, NovaAds đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển thị trường quảng cáo tìm kiếm, đưa quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo trực tuyến đến gần hơn với khách hàng, mang lại hiệu quả rõ rệt trong các hoạt động tiếp thị và kinh doanh.

Bên cạnh đó, NovaAds cũng tích cực tổ chức các chương trình đào tạo, Hội thảo, Hội nghị, …nhằm nâng cao hiểu biết và định hướng cho khách hàng và các doanh nghiệp về lĩnh vực thương mại điện tử cũng như quảng cáo trực tuyến (Các Hội nghị, Hội thảo tiêu biểu như: Hội nghị định hướng tiếp thị trực tuyến 2012, Hội thảo “Ứng dụng Google, tăng tốc Doanh thu“,…)

Với những hoạt động của mình, NovaAds đã có những đóng góp và ảnh hưởng tích cực đối với thị trường, phù hợp với tiêu chí và định hướng của Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam. Việc NovaAds gia nhập hiệp hội sẽ tạo điều kiện cho cả hai bên có điều kiện hỗ trợ nhau và cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực thúc đẩy sự phát triển chung của thị trường.

Lịch sử hình thành và phát triển của Hiệp hội còn rất mới nhưng đã theo kịp và nắm bắt mọi xu thế, sự chuyển mình của lĩnh vực Thương mại điện tử trong nước cũng như quốc tế.

Thương mại điện tử ở Việt Nam đã phát triển tương đối mạnh mẽ và toàn diện  trong giai đoạn 2006 – 2010. Tại diễn đàn thương mại điện tử Việt Nam tổ chức vào tháng 1 năm 2007 tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử của Việt Nam và thế giới. Tại Diễn đàn này nhiều đại biểu đã đề xuất thành lập một hiệp hội nghề nghiệp tập hợp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Sau đó, một số tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực vận động thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và tới ngày 25 tháng 6 năm 2007 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là một tổ chức phi Chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử.

Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặc dù mới thành lập nhưng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã có một số hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của thương mại điện tử.